Een boot huren

Uitleg over het huren van een boot

Roeivereniging 't Diep heeft tijdens het evenement een beperkt aantal boten te huur voor de marathon op zaterdag en de toertocht op zondag. Vanwege de enorme belangstelling worden boten toegewezen op basis van een aantal criteria waarvan reisafstand de belangrijkste is. Zie "Toewijzing huurboten" onder voor een verdere uitleg.

Hoe kan ik een boot huren

Een boot huren kan uitsluitend via deze website. Een boot wordt voor één hele dag gehuurd (zaterdag of zondag). Volg de volgende stappen:

Stap 1 Account aanmaken

Stap 1 is het registreren als een nieuwe gebruiker op de website. Heb je al een account dan kan je deze stap overslaan. Voor een beschrijving van het aanmaken van een account zie Stap 1 op deze pagina.

Stap 2 Reserveren van een boot

 1. Log in met je account. Dat kan via het "Inschrijven" menu of via de link "Inloggen" in het hoofdmenu.
 2. Kies "Een boot huren" uit het "Inschrijven" menu bovenaan.
 3. Vul de gevraagde gegevens in. O.a. het type boot en de dag (zaterdag of zondag).
 4. Klik op "Submit". 
Vervolgens ontvang je een bevestigings e-mail van je aanvraag.

Kosten 2022

BoottypeDagprijs*
C2*€ 40,00
C3*€ 45,00
C4*€ 50,00
Wherry 2*€ 45,00

* Prijs is per boot, per dag.

De huurder zal binnen 5 werkdagen na reservering het huurbedrag overmaken op:

Banknr. NL46 INGB 0685 1650 94
tnv RV ’t Diep, Steenwijk,
ovv: WWMT, vereniging en het ‘Reserverings ID” dat op de reserveringsbevestiging is genoemd.

Toewijzing huurboten

Omdat Roeivereniging ’t Diep ieder jaar veel meer aanvragen ontvangt dan er boten beschikbaar zijn, gelden de volgende regels voor toewijzing:

 1. Aanvragen voor het huren van boten kunnen worden gedaan via wwmt.tdiep.nl vanaf de opening van de inschrijving op dinsdag 1 maart 2022 om 12:00 uur tot en met vrijdag 4 maart 2022 om 17:00 uur. Aanvragen na dit tijdstip worden alleen in behandeling genomen als er nog boten beschikbaar zijn. Let op! Voor het reserveren van een boot moet op de website een account worden aangemaakt en ingelogd worden. 
 2. De organisatie beslist over de toewijzing. Aanvragen worden toegewezen op basis van de reisafstand van de roeivereniging van de aanvrager tot het evenement. Bij gelijke afstand geldt het tijdstip van de aanvraag. Over de volgorde van toewijzing wordt niet gecorrespondeerd.
 3. Teams waarvan de aanvraag is toegewezen, ontvangen hiervan uiterlijk zondag 6 maart 2022 om 17:00 bericht. De andere aanvragers komen op de wachtlijst in de volgorde van reisafstand.  
 4. Teams waarvan de aanvraag is toegewezen betalen de verschuldigde boothuur binnen 5 werkdagen. De betaling dient uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 om 17:00 uur in ons bezit te zijn. Buitenlandse verenigingen kunnen een bewijs van betaling mailen aan: wwmt.verhuur@tdiep.nl. Indien de betaling niet tijdig ontvangen is, wordt de reservering geannuleerd en vervalt het recht op een boot. 
 5. Teams op de wachtlijst aan wie alsnog een boot wordt toegewezen, ontvangen hiervan uiterlijk zondag 13 maart 2022 om 17:00 bericht. Betaling is verschuldigd binnen 5 werkdagen en dient op vrijdag 18 maart 2022 in ons bezit te zijn. 
 6. Bij annulering door de aanvrager wordt de betaalde boothuur alleen terugbetaald indien de boot alsnog aan een ander team verhuurd wordt.

Tijdschema van toewijzing

Datum
Dinsdag 1 maart 2022, 12:00uOpening inschrijving boothuur
Vrijdag 4 maart 2022, 17:00uSluiting inschrijving boothuur
Zondag 6 maart 2022, 17:00uBericht aan teams waaraan boten zijn toegewezen
Vrijdag 11 maart 2022, 17:00uUiterste termijn van (bewijs van) betaling
Zondag 13 maart 2022, 17:00uToewijzing boten wachtlijst
Vrijdag 18 maart 2022, 17:00uUiterste termijn van (bewijs van) betaling boten wachtlijst

Algemene voorwaarden


 1. De huurder zal binnen 5 werkdagen na reservering het huurbedrag overmaken op Banknummer NL46 INGB 0685 1650 94 - tnv RV ’t Diep, Steenwijk, ovv: het ‘Reserverings ID” dat op de reserveringsbevestiging is genoemd. Indien de betaling niet tijdig ontvangen is dan wordt de reservering geannuleerd en vervalt het recht op een boot.
 2. Bij annulering door de huurder wordt het huurbedrag alleen terugbetaald indien RV ’t Diep de boot aan een ander team verhuurt.
 3. De gebruikers van de boot zijn in bezit van de nodige roei- en stuurbevoegdheden.
 4. De huurder neemt zelf pikhaak, peddel en hoosblik mee.
 5. De boten en toebehoren worden in goede conditie verhuurd en zullen in dezelfde staat terugbezorgd moeten worden. Schade dient bij terugkomst direct te worden gemeld.
 6. De boten zijn verzekerd door RV ‘t Diep. Schade veroorzaakt door slijtage, achterstallig onderhoud e.d. is voor rekening van RV ’t Diep. Schade veroorzaakt door moedwillig en verwijtbaar gedrag (botsing, omslaan etc.) zal worden voorgelegd aan de verzekeringsmaatschappij waarbij de huurder verantwoordelijk blijft voor een eigen risico van maximaal 150 euro. Schade welke niet verzekerbaar is gebleken kan worden verhaald op de huurder.

WWMT

De Weerribben-Wieden Marathon en Toertocht wordt sinds 1999 eenmaal per jaar georganiseerd door Roeivereniging 't Diep te Steenwijk.
Image

Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar stuurt de organisatie van de WWMT een nieuwsbrief per email. Wil je op de hoogte blijven schrijf je dan hier in:

Externe links